Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Grethes Healingrom

Regresjon, hypnoterapi og healing

 AURA OG CHAKRA :

Aura:

Auraen er et energifelt som omgir kroppen og består av elektromagnetisk energi som sendes ut fra den fysiske kroppen.

Det er en avspeiling av kroppens indre, eller kroppens livsenergi.

Alt og alle har sin egen aura, mennesker, dyr, planter og alt både levende og dødt. Hos oss er auraen foranderlig, hos døde ting er den konstant og uforanderlig. 

Mange barn klarer å se aura rundt alt og alle. Vanlig er det at evnen blokkeres når de når en alder på 5 – 6 år, det er da de blir farget av omgivelsene, gjerne ved at de voksne sier at de innbiller seg dette. Heldigvis kan evnen trenes opp igjen.   

Mennesket har kjent til auraen i flere tusen år.

Før vi begynte å rote det til for oss selv, kunne alle se auraen.

Kanskje var de nødt til å se for å overleve, for å kunne diagnostisere sykdom hos hverandre. Ettersom vi utviklet oss og lærte nye ferdigheter, gikk gammel kunnskap i glemmeboka. 

  Vi vet at forfedrene våre trodde auraen fantes, fordi de malte den. Se på religiøse malerier, så ser du malerens tolkning av den klart og tydelig. Den var som en lysende glorie over hodet eller som en sirkel med gyllent lys som omga kroppen. Ofte ser vi dette på bilder av Jesus Kristus.

  Menneskets aura er eggformet og strekker seg over hodet og under føttene. Noen har relativt liten aura, mens andre har større, spesielt hvis de er åndelig utviklet. De fleste har allikevel en aura som strekker seg ca en meter rundt seg.

Vi bruker auraen mer enn vi er klar over. Om du f.eks har fått satt bind for øynene, klarer du allikevel å sanse om noen stirrer på deg, t.o.m fra hvilken kant. Denne informasjonen hentes fra auraen.

  Healere jobber ofte med auraen. De behøver ikke legge hendene sine på deg, det er nok at de jobber i energifeltet ditt, og de endringer han gjør i auraen overføres til den fysiske kroppen.

  Å tolke auraen kan kreve en god del trening, men er nødvendig for healere.

Auraen inneholder store mengder informasjon, alt fra sinnsstemning til helsetilstand.

Med øvelse kan du også kjenne om auraen er ødelagt og blokkert. 

  Personer som er trent i å bruke lese auraen kan noen ganger nesten lese deg som en åpen bok, men ikke uten ditt samtykke. Men de som kommer til healere gir som regel tillatelse bare ved å oppsøke de.

De kan se hvor ”skaden” sitter og hvordan den påvirker deg.

CHAKRAENE!

Hva er chakra?

Chakraene er våre energisentre. De er åpningene som gjør at livsenergien kan flyte inn og ut av auraen og kroppen vår. De er ikke fysiske, vi kan altså ikke se de med det blotte øyet.

Ifølge den opprinnelige læren om chakra har kroppen hundrevis av små og store energisentre, men vi forholder oss til de syv hovedsentrene. De har hver sin egen farge og funksjon. Alt hva vi opplever, lagres som erfaring i våre chakra. Energiene former seg individuelt pga. de ulike påvirkninger vi får i livet.

Dette medvirker til at vi er forskjellig og reagerer forskjellig på situasjoner som ellers er like.

Sirkulasjon i chakra produserer en farge. Fargen er en refleksjon av vibrasjonen som er i chakraet. Jo klarere fargen er, dess bedre er funksjonen. Dette kan vi lese i auraen.

Alle chakra er avhengige av hverandre, og påvirker hverandre, et sammensatt system, men responderer forskjellig, pga. deres ulike oppgaver.

Det er som toner som blir satt sammen til et musikkstykke, og enten skaper harmoni eller disharmoni.

Ved fødselen er alle chakra i fin tilstand, men vi lærer å lukke /dempe de for eks. når vi blir bedt av foreldre å ikke være nysgjerrig. Vi skaper da en blokkering. Det finnes mange måter å skape ubalanse i chakraene på.

Spinnende energihjul

Læren om chakraene er omkring 5000 år gammel og stammer fra India. Chakra betyr fra sanskrit ”livshjul”, og de sees ofte som spinnende hjul eller lotusblomster av energi.

Disse energihjulene regulerer energitilføringen. De går rundt i kroppen på lik linje med blodbanene. Chakraene åpner og lukker seg alt ettersom hvordan vi bestemmer oss for å føle og handle. Chakraene er også direkte knyttet opp mot fysiske organer i kroppen. Derfor kan en blokkering i chakraene, eller energistrømmene føre til fysisk ubehag eller sykdom.

Siden hvert av chakraene er knyttet opp mot en eller flere kroppsfunksjoner, påvirker blokkeringer kroppen vår. Også våre følelser og mentale helse er knyttet til chakraene. Ved å løse opp blokkeringene i det gjeldende chakraet vil man automatisk føle seg bedre da energistrømmen skaper bedre flyt.

Chakrabalansering

Man kan rense chakraene sine selv ved hjelp av blant annet pusteøvelser, eller øvelser hvor man visualiserer farger som er knyttet opp mot chakraene,og/eller fyller de med lys og helbredende energi.

ROTHCAKRA: Jording.Din identitet,dine røtter,hva du

kommer fra,familie,venner,tradisjon.Alt som har gjort

deg til det du er.

Ubalansert:lav selv-verd,redd.

Balansert: selvbehersket, god jording,sunn,frisk.

HARACHAKRA: Følelser. seksualitet,kreativitet,overlevelsesevnen,

Ubalansert:følelse av isolasjon,overfølsom,skyldfølelse.

Balansert:tillitsfull,harmonisk,kreativ.

SOLAR PLEXUS: Personlighet,ego,jeget, forhold til medmennesker.Intuisjon, følelse av, intuisjonen.

Ubalansert: trenger anerkjennelse,mangel på pers.identitet,

kontrollerende,dømmende.

Balansert:selvrespekt,uhemmet pers.styrke.

HJERTECHAKRA: Kjærlighet, medfølelse, empati, følelser.

Ubalansert: sjalusi,sinne,manglende evne til å tilgi,

selv-medlidende.

Balansert:omsorgsfull,elsker ubetinget.

HALSHCHAKRA: Kommunikasjon,hvordan du kommuniserer med omverden og ikke minst deg selv, valg,vilje,behov,ønsker,

åndekommunikasjon.

Ubalansert: perfeksjonisme, utrykksproblem.

Balansert:god på kommunikasjon, tilfreds,lett for å meditere.

TREDJE ØYET:Visdom, intellektet,tanker,intuisjon,

klarhet,ser ånder. Din evne til å se alt omkring deg.

Ubalansert:lærevansker,mareritt,arrogant.

Balansert:karismatisk,sterkt intuitiv,"ser".

KRONECHAKRA: Åndelighet. Indre guddommelighet,

universell livskraft,i harmoni med alt.

Ubalansert:utmattet,deprimert,forvirret

Balansert:Fullstendig harmonisk med seg selv og alt.

Mye mer som kan sies om våre Chakra enn dette, men dette er grovt

sett det vi trenger å tenke på.