Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Grethes Healingrom

Regresjon, hypnoterapi og healing

Hjelpere og guider:

Alle har vi en eller flere hjelpere og minst en

guide i livet.

Dine hjelpere er der for deg og du er deres

"oppdragsgiver".

De venter på at du skal be om hjelp til det du måtte ha behov for.

Og gjør du ikke det,vil de alikevel prøve å tilkalle din oppmerksomhet,

der det foreligger grunn til det.

De prøver å tilkalle din oppmerksomhet på forskjellige måter,

ved f.eks.å lage lyder av ulik karakter,flytte på ting,lage

stjernedryss eller lyskuler.

De kommuniserer på forskjellige måter.Noen "snakker" via

gjenstander, viser deg saker og ting ved å rive ned noe fra

ei hylle eller lignende,få oppmerksomheten din rettet mot

det som kan få deg til å finne svaret på noe du lurer på.

Noen ganger sender de deg beskjed via en tekst i en bok,avis e.l.noen ganger via en sang eller et dikt.

Dette "noe" dukker bare plutselig opp i hodet ditt...Tenk over det neste gang det skjer (du vil det nå som du vet om det)

Kanskje gir det deg svar på noe du har lurt på.

Kanskje kommer de til deg via drømmer,da brukes symbolikk ofte.(blomst,skip,fly o.a.)

Om du har bedt en bønn eller bare stilt et spørsmål ut i lufta,vil svaret komme før eller siden,enten straks eller kanskje om 2 uker eller 2 måneder, alt avhenger av hva det gjelder, eller når du er moden for svaret.

Det kommer som regel når du minst venter det...Er du ikke vant til å tenke i disse baner,kan det være nyttig å lære deg å åpne opp for din intuisjon og å trene deg i å se etter svarene.

Det hersker mange teorier rundt begrepet Guide/hjelper.

Grunnen til at så mange oppfatter den andre siden så

forskjellig,kan rett og slett være at vi er ulike individer

og har ulike oppfatninger,slik vi har av det aller meste.....

Hjelpere og guider eksisterer i ulike nivåer og er derfor

også forskjellige.

Hjelpere utfyller ulike oppgaver i vårt liv,ettersom vi utvikler oss og våre behov endres og blir derfor skiftet ut opptil flere ganger.

Men vi har alle en som er med oss hele livet gjennom.

Når du er blitt kjent med din hjelper/guide,-vet du når de er der! De kommer alltid på samme måte,slik at du alltid vet når de er der.

Å bli kjent med dine hjelpere er ikke gjort over natta. Det krever lang og ivrig trening. 

Foto av Grethe